© 2019 By Q-SER consortium

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook - Black Circle

SHRNUTÍ PROJEKTU

Strategické partnerství pro vzdělávání dospělých

ÚVOD

V březnu 2016 bylo možno v Řecku sledovat dramatické scény, kdy po uzavření hraničního přechodu Idomeni ze strany Skopje se dostalo více než 13000 uprchlíků do situace, kdy museli přežívat v provizorních podmínkách.

Řecko, země, která prožívá ekonomickou krizi, se pomalu stává obrovským uprchlickým táborem. V Řecku jich v roce 2017 pobývalo přes 46 tisíc. Zlepšení jejich situace je oboustranným zájmem a jejich úspěšná integrace má pozitivní dopady na celou společnost.   

Je zřejmé, že integrace není snadným úkolem a že efektivní řešení vyžaduje více než jen dobrou politiku - ale také dobré vládnutí a funkční státní správu. Pro přistěhovalce jsou realizována mnohá opatření, ale je také třeba přijmout opatření pro veřejnou správu a její zaměstnance.

METODOLOGIE

Projektová metodologie s úkoly, aktivitami, časovým harmonogramem a termíny je zpracována tak, aby umožnila:  

 

a. realizaci úkolů na základě plánovaných kvalitativních kritérií

 

b. spolupráci s cílovými skupinami 

 

c. propagaci a osvětu

 

d. inkluzivní přístup v rámci všech aktivit

 

e. systém reportování a vyhodnocování

 

f. udržitelnpost výsledků a jejich přenositelnost pro další využití

Aktivity

Projekt obsahuje škálu vzájemně propjených aktivit, počínaje analýzou potřeb, přes návrh a vývoj modelů, nástrojů a celého systému Q-SER až po jeho využívání při vzdělávání.

Pro aktivity partnerů je zásadní způsob šíření a propagace.

Za účelem zapojení zástupců cílových skupin se budou organizovat multiplikační akce, semináře, webové semináře a 1 učební aktivita.

Cíle

Náš projekt se zaměřuje na interkulturní trénink 100 pracovníků místní správy v různých sektorech, tak aby získali co nejlepší dovednosti a znalosti, které potřebují k práci s přistěhovalci.

Cílem projektu je vytvoření dvou interaktivních modelů integrovaných v online systému, které umožňují cílovému publiku komunikovat a učit se. Po pilotním testování bude následovat společné zaučování (job shadowing) a další rozšiřování projektu. Nakonec bude realizován trénink a školení, tak aby byly aktivity co nejvíce prakticky využívány a dosáhly potřebných cílů.

Účastníci

Zaměstnanci místních úřadů, neziskových organizací, sociálních podniků a vzdělávacích institucí atd. V rámci projektu je plánováno navázat prostřednictvím různých způsobů a kanálů spolupráci s přibližně 11000 osobami a organizacemi.

Dopady/výsledky

Dlouhodobý dopad:

A. zvýšení počtu úředníků veřejné správy zapojených do programů dlouhodobého vzdělávání, aktualizace jejich dovedností a průběžné zlepšování kultury a pracovního prostředí.

B. rozšíření modelů spolupráce prostřednictvím vzdělávacího procesu potřebného pro práci se znevýhodněnými skupinami klientů.

C. zvýšené interakce s různými skupinami a podpora rovných příležitostí, demokratických hodnot a otevřených proaktivních přístupů.

D. praktické příklady pro uplatňování politik a priorit EU.

E. podpora rovnosti a tolerance odlišnosti prostřednictvím mezikulturní výchovy.

F. zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců.

G. poskytování motivace pro výzkum způsobů zlepšování / rozvoje pracovních metod.